Cautare Domenii

Este Numele Tau Disponibil?
Preturile vor suferi modificari de la o zi la alta
.org
16/an
.com
16/an
.net
16/an
.biz
16/an

99% Network Uptime Garantat

24x7 Support Online Garantat

30 Zile Bani Inapoi Garantat

Backup Zilnic Garantat

Contract De Furnizare Servicii
Prezentul document reprezentând Termenii și Condițiile de Utilizare, este Contractul de Furnizare Servicii de găzduire, denumit în continuare "TCU".


DEFINITII CU CARACTER GENERAL:

Termenii utilizati in cele ce urmeaza vor avea urmatoarele intelesuri:

a) NAMEHOST sau FURNIZOR - defineste si denumeste in continuare S. C. NAMEHOST SRL, cu sediul social in jud. Constanta, str. Progresului, nr. 2, ap. 77 , camera 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului, sub nr. J13/1314/2013 si avand Codul Unic de Inregistrare 31735622 , cont bancar RO90BTRLRONCRT0224738501, deschis la BANCA Transilvania avand urmatoarele date de contact: e-mail: office@namehost.ro. Furnizorul poate cere Beneficiarului plata serviciilor in alt cont, diferit de cel stipulat in prezentul contract;
b) COMANDA - cerere adresata catre Furnizor de o persoana fizica sau juridica prin care se solicita servicii oferite de acesta;
c) CLIENT sau BENEFICIAR - defineste orice persoana fizica sau juridica conform informatiilor furnizate de aceasta in "Anexa descriere servicii contractate";
d) UTILIZATOR - defineste orice persoana fizica sau juridica ce foloseste serviciile oferite de Furnizor;
e) FORMULARUL DE COMANDA: reprezinta formularul prin care se comanda unul sau mai multe servicii, in general prin intermediul formularului asociat butoanelor "COMANDA" de pe site-ul www.namehost.ro, continand: datele de identificare ale Beneficiarului, tipul de SERVICIU solicitat, Solutiile de conectare, Echipamentele, TARIFE aplicabile SERVICIULUI solicitat, etc;
f) CONTRACT: reprezinta documentul contractual standard NAMEHOST prezentat pe site-ul www.namehost.ro, formularul de comanda a serviciului, precum si orice alte documente (sau anexe) avand caracter contractual, pentru care a fost exprimat acordul concomitent sau ulterior incheierii Contractului cu Beneficiarul;
g) ECHIPAMENTE: reprezinta echipamentul prin intermediul caruia BENEFICIARUL utilizeaza SERVICIUL si care poate fi proprietatea NAMEHOST si comercializat sau predat in custodie BENEFICIARULUI sau poate fi proprietatea BENEFICIARULUI;
h) SERVICIU: reprezinta prestarea de catre Furnizor de servicii specifice domeniului de activitate, contractate de client;
i) TARIFE: reprezinta taxele si/sau tarifele pentru SERVICIILE solicitate cuprinse in Formularul de comanda a serviciului care pot include tarife de instalare, tariful pentru oricare din SERVICIILE furnizate, etc;
j) Serviciul Web HOSTING / Hosting : defineste modalitatea de gazduire pe echipamentele Furnizorului, a site-urilor clientilor prin metoda de partajare a resurselor unui server intre mai multi clienti, in functie de pachetul contractat;
k) Serviciul SERVER DEDICAT defineste punerea la dispozitia unui singur client a unui server dedicat spre administrarea pe propria raspundere a resurselor acestuia, care pot sa difere in functie de pachetul contractat;
l) Serviciul de INREGISTRARE SI REINNOIRE DOMENII defineste procedura prin care Furnizorul inregistreaza in numele clientilor sai nume de domeniu din diferite ierarhii cum ar fi: . ro; . com; . eu; . ws; si multe altele, precum si serviciul de reinnoire a numelor de domeniu pentru acele nume de domeniu. Achizitia, cat si reinoirea de nume de domeniu se supune contractului furnizorului de top level si este acceptat in totalitate de client. De exemplu in cazul achizitionarii de domenii .ro autoritatea de top level este "INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE IN INFORMATICA", iar contractul asociat se regaseste la adresa de internet: www.rotld.ro sectiile "Contract pentru Inregistrare" si "Reguli de Inregistrare"
m) Serviciul de STREAMING RADIO defineste punerea la dispozitia clientului un spatiu de stocare (de minim 100 Mb) si acces non stop la o interfata de streaming audio via internet;
n) Serviciul de MENTENANTA / ADMINISTRARE SERVER defineste serviciul prin care personalul tehnic NAMEHOST intervine in mod direct asupra serverelor virtuale sau dedicate, sau asupra echipamentelor colocate ale clientului, exclusiv la solicitarea clientului, pentru a corecta erori aparute in buna functionare a sistemului de operare si a serviciilor adiacente, cum ar fi serviciul APACHE, serviciul SQL, serviciul NGINX.
o) SPAM desemneaza transmiterea de mesaje electronice nesolicitate, mesaje avand de cele mai multe ori caracter comercial, de publicitate pentru produse si servicii;
p) ADMINISTRARE - defineste serviciul de administrare a serverelor sau echipamentelor de catre personalul NAMEHOST din punct de vedere tehnic astfel incat sa se puna la dispozitia clientului resursele tehnice necesare pentru ca acesta sa poata gazdui in conditii calitative bune site-uri si sa beneficieze de acces permanent al acestora in internet;
q) ADMINISTRARE SITE - defineste serviciul de administrare de catre client a paginilor web gazduite. NAMEHOST nu are capacitatea tehnica pentru a asigura suport tehnic si a administra respectivele site-uri;
r) SERVICIU ACCES INTERNET - defineste serviciul de acces in internet conform caracteristicilor tehnice specifice fiecarui serviciu prezentat in oferta NAMEHOST in functie de tipul de serviciu contractat de client;
s) ANEXA DESCRIERE SERVICII CONTRACTATE - defineste formularul de comanda completat de client prin intermediul site-ului www.namehost.ro sau defineste anexa completata in urma incheierii prezentului contract prin intermediul unei comunicarii directe cu clientul (email, posta sau la sediul NAMEHOST);
t) OFERTA NAMEHOST- defineste oferta unor produse sau servicii prezentata clientului la momentul incheierii contractului prin intermediul site-ului namehost.ro sau prin orice alta metoda de dialog acceptata atat de client cat si de furnizor (e-mail, prezentare la sediul clientului, etc);
u) Vizitatori zilnici - defineste suma tuturor vizitelor realizate intr-un interval de 24 de ore catre site-urile gazduite de un client pe un cont de web hosting (cu resurse partajate), de pe IP-uri unice.
v) EMAIL - defineste serviciul de posta electronica;
x) CICLU DE FACTURARE - defineste recurenta la care se factureaza serviciul contractat;

Incheiat de catre si intre NAMEHOSTsi BENEFICAR

Articolul 1 - Obiectul Contractului
Obiectul prezentului contract il constituie prestarea de catre Furnizor de servicii speficie domeniului de activitate astfel incat clientul sa beneficieze de serviciile contractate conform "Anexa descriere servicii contractate".

Articolul 2 - Modalitati de derulare a contractului
2.1. Termenul de activare a serviciilor contractate de client este de maxim doua zile lucratoare din momentul confirmarii bancare a achitarii de catre acesta a respectivelor servicii
2.2. In situatia in care BENEFICIARUL va reclama functionarea defectuasa a unuia dintre serviciile contractate, Furnizorul se angajeaza sa remedieze in maxim 24 de ore orice defectiune datorata din culpa sa.
2.3. Furnizorul garanteaza o disponibilitate lunara a serviciilor de 99,9 %. In cazul in care din culpa directa a acestuia disponibilitatea minim garantata nu este atinsa, atunci clientul va beneficia, la urmatoarea factura pe care va trebui sa o achite catre furnizor, de o reducere a valorii serviciului contractat, proportionala cu perioada de nefunctionalitate. Se considera activa o sesizare din momentul semnalarii acesteia de catre Client (conform articolului 2.4.) si receptionarii de catre Furnizor.
2.4. O functionare defectuasa a unui serviciu contractat si constatat de BENEFICIAR, va fi notificata catre FURNIZOR numai dupa diagnosticarea propriilor echipamente, telefonic la numarul 0762044924 in timpul programului de lucru cu publicul afisat de furnizor sau non stop la adresa email suport@namehost.ro precizand urmatoarele aspecte:
•    O descriere cat mai ampla a defectiunii sau erorilor constatate
•    Furnizarea unor informatii suplimentare
•    Asigurarea accesului atunci cand este necesar pe echipamente
2.5. FURNIZORUL va anunta prin email orice lucrare de interventie sau intretinere a echipamentelor sau retelei de comunicatii a furnizorului, cu cel putin 12 ore inaintea lucrarii propriu-zise. Nu se considera perioada de nefunctionalitate serviciu perioada respectivei interventii programate. Aceasta nu va putea depasii maxim 4 ore si astfel de interventii vor fi programate, atunci cand este posibil acest lucru, doar in intervalul orar 00:00 AM-04:00 AM (GMT+2).
2.6. Se accepta de ambele parti ca orice comunicare pe email este considerata ca fiind suficienta in cazul transmiterii de orice informatii sau notificari de cealalta parte contractuala, ce decurg din derularea prezentului contract.
Adresele oficiale de primire si trimitere corespondenta pentru Furnizor sunt: office@namehost.ro, suport@namehost.ro
Furnizorul isi rezerva dreptul sa foloseasca si alte adrese de email, exclusiv pentru trimitere de: date, informatii sau notificari catre client, dar obligatoriu aceste adrese de email sunt gazduite pe domeniul namehost.ro.
Adresele de corespondenta de trimitere si primire email-uri pentru Client sunt specificate in "Anexa descriere servicii contractate" Clientul poate sa trimita de pe respectivele adrese o imputernicire prin care sa se aprobe si alte adrese de email pentru corespondenta cu Furnizorul, dar numarul acestora nu va putea fi mai mare de trei.

Articolul 3 - Valoarea contractului.Facturare si termene de plata
3.1. Valoarea prezentului contract
Valoarea prezentului contract este constituita din contravaloarea serviciilor contractare conform "ANEXA DESCRIERE SERVICII CONTRACTATE" si a altor servicii contracte ulterior de client. Tarifele nu includ costurile rezultate din folosirea serviciilor oferite de terti sau care exced obiectului prezentului contract.
Furnizorul isi rezerva dreptul de a modifica tarifele oferite beneficiarului, doar in cazuri exceptionale, cand costurile acestuia pentru a onora servicii cresc. Noile tarife vor fi comunicate beneficiarului prin email, iar beneficiarul va dispune de o perioada de pana la 15 zile in care va putea denunta unilateral contractul in caz de neacceptare. Neprimirea in termen de 15 zile a unei cereri de reziliere a prezentului contract se considera acceptul tacit din partea clientului asupra modificarilor operate.
Furnizorul va putea acorda BENEFICIARULUI reduceri la valoarea SERVICIULUI, la preturile echipamentelor comercializate precum si la cuantumul penalitatilor.
3.2. Pentru servicii contractate de Beneficiar, FURNIZORUL va emite o factura proforma in primele 5 (cinci) zile ale fiecarui ciclu de facturare acceptat de client.
3.3. Factura proforma va fi achitata de catre BENEFICIAR in maximum 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la emiterea acesteia de catre FURNIZOR. In caz de nerespectare a termenului de plata, BENEFICIARUL va putea fi obligat la plata penalitati in procent de 0,6% din valoarea sumelor scadente si neachitate pentru fiecare zi de intarziere. De asemenea, in acest caz, FURNIZORUL isi rezerva dreptul de a restrictiona total sau partial accesul clientului la serviciile contractate si/sau accesul public la serviciile oferite catre client. Orice restrictii aplicate, in acest caz nu se considera lipsa furnizare serviciu care client.
3.4. Furnizorul va emite in momentul consemnarii platii facturi proforme, factura fiscala corespunzatoare acesteia.
3.5. Facturile proforme cat si facturile fiscale vor fi trimise prin posta electronica (email) la adresa specificata de beneficiar conform "Anexa descriere servicii contractate". Intrarea in posesia beneficiarului a facturilor emise de furnizor va fi exclusiv responsabilitatea clientului, iar neprimirea acestora nu il exonereaza pe beneficiar de obligatiile contractuale, implicit de plata datoriilor catre furnizor.
3.6. Facturarea, cat si prefacturarea, este efectuata de Furnizor prin scriere pe calculator si printare pe suport hartie la imprimanta clientului si/sau a furnizorului, in conformitate cu codului fiscal din Romania (legea 571/2003 si norme metodologice de aplicare) si au precizate textul "Valabil fara semnatura si stampila furnizorului".
3.7. Plata efectuata de catre client se considera valida in momentul intrarii efective a banilor in contul bancar al furnizorului sau in casieria acestuia.
3.8. In cazul in care termenul de intarziere al unei plati este mai mare de 30 de zile de la emiterea facturii proforme, Furnizorul este indreptatit sa perceapa o taxa suplimentara de reactivare serviciu egala cu valoarea lunara a serviciului contractat, dar nu mai mica de 10 Euro + TVA. Serviciul se reactiveaza doar dupa plata atat a datoriilor scadente, a taxei de reactivare, cat si a unei noi perioade contractuale.

Articolul 4 - Durata contractului
4.1. Contractul intra in vigoare la data comandarii serviciului de catre client.
4.2. Contractul se va considera incheiat pe o durata egala cu perioada achitata de catre client in avans pentru serviciul contractat si se prelungeste automat cu perioade succesive egale, daca niciuna dintre parti nu si-a exprimat in mod expres incetarea contractului conform articolului 5.

Articolul 5 - Rezilierea contractului
5.1. Oricare dintre parti are dreptul de a solicita incetarea acestui Contract oricand, pe baza unei notificari prealabile comunicate celeilalte parti cu un preaviz de minim 15 zile.
5.2. Furnizorul poate considera contractul ca fiind reziliat de drept, fara interventia instantei de judecata si fara indeplinirea nici unei formalitati prealabile, in cazul in care Clientul nu-si respecta oricare dintre obligatiile asumate sau in cazul in care impotriva Clientului este declansata procedura reorganizarii judiciare sau a falimentului.
5.3. Tarifele practicate de Furnizor difera pentru acelasi tip de serviciu in functie de perioada de recurenta (implicit ciclul de facturare), aleasa de client, conform ofertei namehost. Astfel in caz de reziliere anticipata, se recalculeaza pretul serviciilor efectuate pana la data rezilierii, luand ca referinta pretul corespunzator din oferta NAMEHOSTpentru o perioada a ciclului de facturate de o luna. Dupa recalcularea sumei, in cazul in care nu exista alte datorii ale beneficarului catre furnizor (inclusiv din derularea altor contracte) se returneaza catre client diferenta ramasa pana la suma achitata de acesta in avans. In cazul unei cereri de reziliere, furnizorul poate emite o factura proforma in avans pentru serviciul contractat de client, raportat la perioada ramasa pana la data rezilierii efective a contractului si pentru care serviciul contractat nu a fost achitat in prealabil de client. Clientul se obliga sa achite aceasta factura in maxim 24 de ore de la data emiterii acesteia.
5.4. Conform ORDONANTA nr.130 din 31 august 2000 privind regimul juridic al contractelor la distanta: "Consumatorul are dreptul sa notifice in scris comerciantului ca renunta la cumparare, fara penalitati si fara invocarea unui motiv, in termen de 10 zile lucratoare de la primirea produsului sau, în cazul prestarilor de servicii, de la încheierea contractului".

Articolul 6 - Drepturi si obligatii ale CLIENTULUI
6.1. Clientul se obliga sa utilizeze Serviciul respectand in totalitate legislatia din Romania.
6.2. Clientul are obligatia de a pastra confidentialitatea datelor de identificare si a datelor gazduite pe echipamentele Furnizorului, fiind unic raspunzator pentru orice consecinte pe care le-ar putea avea divulgarea acestora catre un tert, indiferent daca divulgarea a fost intentionata, din neglijenta sau din imprudenta.
6.3. Clientul se obliga sa comunice de indata Furnizorulului, orice modificare privind Datele de Identificare ale Clientului. In caz contrar, Furnizorul nu isi asuma raspunderea pentru exactitatea datelor neactualizate de Client.
6.4. Fara a prejudicia alte prevederi contrare din acest Contract, Clientul intelege si este de acord ca informatiile afisate prin intermediul site-lui, exceptand pagina cu forma generala a prezentului contract, sunt prezentate cu titlu informativ si nu pot constitui obiectul unor eventuale contestatii sau actiuni in justitie sau probe in cadrul unor asemenea proceduri judiciare. Singurele informatii care pot constitui obiectul unor eventuale contestatii sau actiuni in justitie sunt cele mentionate in corespondenta directa cu noi.
6.5. BENEFICIARUL este singurul raspunzator pentru informatiile transmise in internet, prin folosirea abuziva a serviciilor contractate, nerespectand art. 6.1 .
6.6. Echipamentele Furnizorului nu vor fi utilizate sub nici o forma si in nici o circumstanta pentru transmiterea, stocarea sau publicarea de materiale, sau pentru intreprinderea de actiuni considerate ilegale conform legislatiei din Romania, Uniunea Europeana si/sau SUA. Materialele sau actiunile ilegale includ, dar nu sunt limitate la:

•    Trimiterea de mailuri comerciale sau necomerciale nesolicitate de catre recipient, denuntate sau nedenuntate ca fiind SPAM, dar care pot fi considerate ca atare
•    Incalcarea unui drept de autor sau al oricarui alt drept al oricarui tert
•    Materiale protejate de secrete de marca sau de vreun alt statut
•    Materiale menite sa incurajeze sentimentul de ura sau discriminare
•    Amenintari, abuz, hartuire, declaratii calomnioase
•    Continut pentru adulti, nuditate, pornografie, orice imagine sau text cu continut sexual sau obscen
•    Promovarea de activitati ilegale (hacking, cracking, warez, etc)
•    Informatii sau software despre sau continand orice tip de virusi sau troieni cu exceptia acelora provenind de la companii specializate in combaterea, inlaturarea sau protejarea fata de acestia si doar respectand legile in vigoare cu privire la drepturile de autor
•    Colectarea de informatii personale pentru utilizarea in scopuri ilegale, sau in orice scop fara acordul persoanelor a caror date sunt colectate
•    Orice continut sau actiune considerate de Furnizor ca fiind daunatoare sau ilegale.
Pentru serviciu de web hosting (cu resurse partajate) nu este permisa folosirea urmatoarelor tipuri de scripturi:

•    Ce faciliteaza traficul P2P sau traficul de tip file sharing (ex: scripturi de tip torrent, scripturi de upload/download fisiere)
•    Pentru servicii de tip proxy sau IRC
•    PhpShell sau scripturi similare pentru executarea de comenzi
•    De tipul FormMail
•    De tip Chat room
•    Ce contin probleme de securitate cunoscute
NOTA: Orice sesizare primita in acest sens si confirmata va putea duce la suspendarea imediata a contului respectiv fara o anuntare in prealabil a CLIENTULUI.
6.7. Folosirea form-urilor online pentru expedierea de e-mailuri se face doar prin scripturi securizate la care accesul este restrictionat de parola sau sisteme anti robot. Nerespectarea acestor prevederi duce la dezactivarea scripturilor sau suspendarea contului.
6.8. Pornografia sau orice alte materiale cu continut sexual sau obscen, link-uri avand legatura cu pornografia, sunt interzise pe serverele noastre.
6.9. Nu este permisa utilizarea de scripturi de tip proxy sau IRC.
6.10. Administrarea serverelor, echipamentelor si infrastructurii necesare derularii prezentului contract este oferita ca bonus gratuit si nu ne angajeaza cu nici un fel de responsabilitate. Ne rezervam dreptul unilateral de a intrerupe aceasta oferta in relatia cu un client in cazuri exceptionale, de exemplu, dar fara a se limita la: clientul abuzeaza cu cerinte de administrare software, clientul aduce jigniri de orice natura angajatilor namehost. De asemenea, daca serviciul de mentenanta (administrare) servere sau alte echipamente, presupune un numar crescut de ore de munca necesare strict doar pentru client, in vederea bunei functionari a serviciilor contractate, ne rezervam dreptul de a inainta clientului o oferta platita pentru acest tip de serviciu si de a intrerupe asigurarea gratuita a administrarii.
6.11. Sa se asigure ca plata Serviciilor contractate se efectueaza la timp fara sa se depaseasca termenul de scadenta;
6.12. Sa nu faca cunoscuta parola de acces altor persoane decat celor autorizate. De asemenea, beneficiarul se obliga sa colaboreze cu furnizorul in scopul asigurarii securitatii accesului la serviciile si serverele furnizorului si sa aduca la cunostinta acestuia orice actiune despre care are cunostinta si care reprezinta sau ar putea reprezenta un atac la securitatea si etica retelei internet;
6.13. Sa se conformeze regulilor din retelele de nivel mondial atunci cand utilizeaza serviciile furnizorului pentru conectarea la acestea;
6.14. Sa nu utilizeze abuziv echipamentele furnizorului, conducand la perturbatii in functionarea acestora;
6.15. Sa suporte orice costuri, taxe sau eventuale cheltuieli provenind din daune de orice natura provocate furnizorului sau unei terte persoane din cauza nerespectarii acestor obligatii, in cazul dovedirii culpabilitatii sale.
6.16. Sa isi asigure o copie de siguranta externa la toate datele si informatiile gazduite pe echipamentele furnizorului, acesta nefiind in nici un fel responsabil pentru pierderea sau alterarea datelor clientului, indiferent de motivul din care acestea survin. Furnizorul pune la dispozitie doar mijloacele prin care sa se realizeze in bune conditii aceste copii, dar nu putem controla factorii ce pot corupe aceste date sau, de exemplu, datele originale ale clientului pot fi deja corupte in momentul in care se realizeaza copia de siguranta. Este de datoria clientului sa verifice integritatea, atat a datelor gazduite, cat si a copiilor de siguranta.
6.17. Sa isi administreze site-urile gazduite pe serviciile contractate de la Furnizor fiind singurul in masura sa controleze continutul propriilor site-uri.
6.18. Sa respecte prevederile prezentului document pentru fiecare tip de serviciu in parte.

Articolul 7 - Drepturi si obligatii ale FURNIZORULUI.
7.1. FURNIZORUL este raspunzator pentru asigurarea functionarii echipamentelor si retelei de transmisie date si acces internet permanent, garantand un uptime al acestora de 99,9%, cu exceptia serviciului Cluster VPS/VDS, pentru care garanteaza un uptime de 99,980%. Incalcarea acestei prevederi duce la sanctiuni asupra furnizorului conform articolului 2.3.
7.2. FURNIZORUL nu este raspunzator pentru alterarea informatiilor transportate in exteriorul sistemului propriu de comunicatii de date.
7.3. Serviciile de acces la serviciile internet sunt accesibile NON STOP. Furnizorul asigura minim doua legaturi distincte de acces la internet a data centerului propriu. In mod exceptional un ip poate fi filtrat de catre furnizor sau de catre furnizorii acestuia de internet, spre anumite destinatii din internet, in cazul unui atac de tip flood cu sursa neidentificata a carui virulenta pune in pericol buna functionare a echipamentelor furnizorilor de internet ce tranziteaza respectivul trafic. Aceasta procedura este recunoscuta de furnizorii de servicii de internet ca singura metoda de protectie pana in momentul in care se identifica sursa atacului.
7.4. Furnizorul va asigura:
- suport online telefonic la 0762044924  
- interventie in regim non stop pentru rezolvarea problemelor specifice furnizorului (exp: avarii hardware in datacenter etc.)
- suport non stop prin email
7.5. Pentru serviciile de web hosting (cu resurse partajate), Furnizorul isi rezerva dreptul de a realiza o configuratie a serverelor unitara pentru toti clientii, dar cu limitari tehnice (cum ar fi, limitarea trimiterii de maxim 200 de mailuri pe ora de catre client, rularea scripturilor in cron la un interval mai mic de 15 minute, etc ...) ce faciliteaza accesul concurential la resurse al clientilor gazduiti pe respectivul echipament. Valori maxime acceptate pentru acest serviciu sunt: un numar de maxim 30.000 de vizitatori lunar (sau echivalent 1000 vizitatori zilnici) pe site-urile gazduite pe pachetul Start, maxim 90.000 de vizitatori lunari (sau echivalent 3000 vizitatori zilnici) pe site-urile gazduite pe pachetul Basic si respectiv maxim 210.000 vizitatori lunar (sau echivalent 7000 vizitatori zilnici) pe site-urilor gazduite pe pachetul Pro. Valorile echivalente maxim admise: 1 Ghz consum procesor, 256 Mb consum memorie RAM la pachetul Start, 512 Mb consum memorie RAM la pachetul Basic, respectiv 1 Gb consum memorie RAM pentru contul web hosting de tip Pro.


Articolul 8 - Migrarea spre alte servicii sau pachete de servicii
8.1. Migrarea spre un alt pachet al serviciului este posibila doar prin preaviz de minim 15 zile inainte de expirarea unui ciclu de facturare. In anumite cazuri, si doar cu acordul Furnizorului, se poate realiza migrarea la o data stabilta de comun acord de ambele parti contractuale.
8.2. Furnizorul nu va lua in considerare nicio astfel de cerere in cazul in care pe numele clientului au fost emise facturi pentru care nu s-a inregistrat plata pana la momentul migrarii.

Articolul 9 - Limitari contractuale
9.1. Furnizorul nu este responsabil pentru pierderile de date sau orice pierderi economice ale clientului, directe sau indirecte, indiferent de felul lor, rezultand din derularea prezentului contract.
9.2. Furnizorul nu are abilitatea sa exercite controlul si nu isi asuma responsabilitatea asupra continutului informatiilor care circula prin reteaua sa sau prin serviciile asigurate prin prezentul contract. De asemenea, furnizorul nu garanteaza veridicitatea informatiilor primite prin intermediul serviciilor asigurate de prezentul contract.
9.3. Furnizorul nu garanteaza securitatea totala a datelor stocate pe echipamentele proprii atat din punct de vedere al pastrarii integritatii acestora impotriva daunelor ce pot surveni din aparitia unor defecte fizice la echipamente, cat si din punct de vedere al pastrarii integritatii acestora impotriva unor atacuri prin metode software de tip malitios.
9.4. In cazul produselor soft si /sau a licentelor oferite, Furnizorul nu ofera alte garantii fata de garantia oferita de producatorul original al acestora, implicit nu se garanteaza ca respectivele softuri vor indeplini toate cerintele dorite de client. Este de datoria clientului sa se intereseze la producatorii respectivelor softuri asupra garantiilor oferite de acestia cat si a compatibilitatilor cu alte softuri.
9.5. Furnizorul nu va raspunde financiar decat in limita maxima a valorii efective a serviciului contractat, raportata la perioada de nefunctionalitate sau functionare defectuasa, pentru eventualele daune produse beneficiarului, datorate neglijentelor rezultand din neasigurarea serviciilor prevazute de prezentul contract sau prin producerea oricarui eveniment sau serii de doua sau mai multe evenimente aflate in conexiune.
9.6. Cu exceptia garantiilor stipulate in acest contract, toate celelalte garantii ce ar putea deriva sunt excluse pana la limita prevazuta de lege.

Articolul 10 - Confidentialitate. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
10.1. Furnizorul va asigura confidentialitatea datelor cu caracter personal furnizate de Beneficiar sau solicitate de la acesta, cu exceptia situatiei in care divulgarea acestor date este realizata cu acordul prealabil al Beneficiarului dat in baza prezentului Contract, la cererea unor terti autorizati, la cererea organelor de stat abilitate sau autorizate, sau pentru prestarea unor servicii de catre terti (precum tiparire si/sau expediere facturi, servicii de colectare a debitelor, etc) in vederea executarii Contractului. Furnizorul este inregistrat conform legii numarul 677/2001 in Registrul General al Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, sub numarul 16627.
10.2. Beneficiarul este de acord ca Datele cu caracter personal, incluzand codul numeric personal, sa fie prelucrate de Furnizor in scopul executarii prezentului Contract, respectiv pentru activare, facturare, relatii cu clientii, recuperarea sumelor datorate, in scopul verificarii respectarii prevederilor Contractului, inregistrarii si rezervarii de nume de domeniu pe seama Beneficiarului cat si in scop promotional, cu respectarea drepturilor Beneficiarului prevazute de lege. In cazul in care aceste operatiuni sunt realizate de catre terte parti, Datele cu caracter personal vor putea fi comunicate acestora in vederea executarii contractului. Beneficiarul isi va putea retrage oricand consimtamantul pentru utilizarea datelor sale personale in scop promotional, la exprimarea acordului asupra Contractului, printr-o cerere separata si comunicata Furnizorului in conditiile prevazute in prezentul Contract.
10.3. In ceea ce priveste prelucrarea Datelor cu caracter personal in scopurile mai sus mentionate, Clientul beneficiaza, in baza unei cereri transmise in scris catre NAMEHOST de urmatoarele drepturi prevazute de lege: i) dreptul de informare
ii) dreptul de acces la date
iii) dreptul de interventie asupra datelor
iv) dreptul de opozitie
v) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
vi) dreptul de a se adresa justitiei.

Articolul 11 - Forta Majora
Forta majora, convenita ca fiind acel eveniment absolut imprevizibil si de neinlaturat, petrecut dupa intrarea in vigoare a contractului, care impiedica partea sau partile sa-si indeplineasca obligatiile asumate prin contract, exonereaza de raspundere partea care o invoca in conditiile legii. Partea care invoca forta majora va aduce la cunostinta celeilalte parti aparitia cazului de forta majora, in maxim 48 de ore de la producere si va remite acesteia confirmarea Camerei de Comert si Industrie privind existenta cazului de forta majora in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora. Daca durata confirmata a existentei cazului de forta majora este mai mare de 10 zile, partile se vor reuni in mod obligatoriu pentru a decide conditiile continuarii contractului sau incetarea acestuia. Exonerarea de raspundere opereaza numai pe durata existentei cazului de forta majora.

Articolul 12 - Notificari
12.1 Orice comunicare, notificare sau avizare adresata de una dintre parti catre cealalta este valabil indeplinita daca va fi transmisa prin una din urmatoarele modalitati:
a) la adresele de mai jos, pe cale postala, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare:
Pentru FURNIZOR: Str. Progresului, nr.2, ap.77, jud. Constanta, cod: 900064
Pentru BENEFICIAR: _______________________________
b) conform articolului 2.6.

Articolul 13 - Cesiunea Contractului.
FURNIZORUL are dreptul de a transfera drepturile si obligatiile izvorate in temeiul prezentului contract catre alte societati comerciale in urma reorganizarii juridice a societatii, a cedarii fondului de comert sau al patrimoniului catre o alta societate, operatiune ce va fi notificata CLIENTULUI cu cel putin 5 (cinci) zile anterior datei la care transferul va opera. La data stabilita in notificare, toate drepturile si obligatiile stabilite prin prezentul contract se transfera de drept in sarcina societatii care va dobandi calitatea de FURNIZOR, nemaifiind necesar acordul expres al CLIENTULUI. CLIENTUL va putea cesiona prezentul contract in baza unui acord de cesiune ce se va semna intre FURNIZOR, CLIENT si o terta persoana, fizica sau juridica, ce va prelua calitatea de CLIENT.
Articolul 14 - Rezolvarea litigiilor.
Litigiile de orice natura decurgand din derularea, interpretarea si executarea prezentului contract sau in legatura cu acesta, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabila de catre reprezentantii autorizati ai ambelor parti se vor rezolva in in cadrul instantelor judecatoresti competente din Bucuresti.
Articolul 15 - Modificarea Contractului.
Modificarea altor clauze din contract de catre FURNIZOR se va face doar cu preaviz de minim 15 zile si va da dreptul BENEFICIARULUI de a rezilia unilateral contractul in caz de neacceptare. Neprimirea in termen de 15 zile a unei cereri de reziliere a prezentului contract se considera acceptul tacit din partea clientului asupra modificarilor operate. Exceptand ANEXA DESCRIERE SERVICII CONTRACTATE, orice modificare operata prezentului contract va fi notificata catre client doar prin intermediul site-lui namehost, in cadrul acestei sectiuni.
Dispozitii finale:
Urmatoarele anexe fac parte integranta din prezentul contract:
ANEXA DESCRIERE SERVICII CONTRACTATETop
S.C. NameHost S.R.L. | © Copyright 2013-2021 | Toate drepturile rezervate | ANPC